ཆ་འཕྲིན་ཁྱབ་བསྒྲགས།

གཞིས་རྩེའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཏང་འཛུགས་དྲ་བ། > ཆ་འཕྲིན་ཁྱབ་བསྒྲགས།

གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཁོར་རྟགས་དང་ལག་འཁྱེར་མེད་པའི་གློག་སྒུལ་འཁོར་ལོ་དང་སྦག་སྦག་གཏོང་ཆོག་གི་མི་འདུག

སྤེལ་དུས་: 2021ལོ་09ཟླ་08ཚེས་ 10:52 ཡོང་ཁུངས་: གཞིས་རྩེའི་གསར་འགྱུར་ལྟེ་གནས།
ཡིག་ཚུགས་: [ཆེ་] [ནང་དུ་འདུས་ཡོད་] [ཆུང་] [གཏག་པར་] [ཁ་རྒྱབ།]


འབྲེལ་ཡོད་དཔེ་དེབ་ལྟ་ཀློག

སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་དང་པོ་དང་གཉིས་པར་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་ཆོག་གི་མི་འདུག ཁག་གསུམ་པར་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་ཁྲི༢ཙམ་ལས་ཞུགས་ཐུབ་རེ་འདུག ད་ལོ། སློབ་ཐོན་སློབ་མ་ཚོར་ལས་གནས་ཁྲི༧ཙམ་མཁོ་འདོན་བྱ་རྩིས་འདུག ཀྲུང་དབྱང་གིས་བརྡ་ཐོ་གལ་ཆེན་ཞིག་བཀྲམ་འདུག